2009. augusztus 30., vasárnap

Vendégünk: Brydka (Mystique Designs) - Our guest: Brydka (Mystique Designs)

Engedjétek meg, hogy bemutassam vendégemet, Brydka-t!
Let me introduce my guest, Brydka!1.) First of all tell us about yourself, please!

My name is Brygida, I’m 31 years old. I live with my son Alex and husband Kamil in the UK. I’m Polish, but one day we’ve decided to change things and moved to the UK, where my friend lived. I live in a beautiful and peaceful small village, so I’m quite happy with it. One last thing that I dream about is my own house with a garden (don’t we all?). Before we left Poland, I worked for a TV station, where I met my better half. I loved that job, but when our son was born, everything changed overnight. Of course, for the better.

Először is mesélj magadról, kérlek!
A nevem Brygida, 30 éves vagyok. A fiammal Alex-szel és a férjemmel, Kamil-lal élek az Egyesült Királyságban. Lengyel vagyok, de egy nap eldöntöttük, hogy változtatunk a dolgokon és az Egyesült Királyságba költöztünk, ahol a barátom élt. Egy szép és békés kis faluban élek, teljesen boldog vagyok itt. Van még egy utolsó dolog, amiről álmodozom, hogy saját kertes házam legyen (de hát mindannyian így vagyunk ezzel, nem?) Mielőtt elhagytuk Lengyelországot, egy TV állomásnál dolgoztam, ahol találkoztam a jobbik felemmel. Szerettem azt a munkát, de amikor megszületett a fiunk, egy csapásra minden megváltozott. Természetesen jó értelemben.

2.) When did you start Digital Scrapbooking?

Oh, it’s been some year and a half ago, but I feel like it’s been a part of me forever. Although, I must admit that at first I’ve been overwhelmed by it.

Mikor kezdtél a digitális scrapbook-kal foglalkozni?

Oh, ez kb másfél éve volt, de úgy érzem, mintha mindig is a részem lett volna. Be kell vallanom, elsőre lenyűgözött!

3.) Do you listen to music while you scrap and if so what?
Oh, for sure. I love listening to music and it helps me do what I do. Since moving to the UK, I’ve opened up to British music, but lately my heart goes out to an Arkansas’ band called the Gossip. Lately, I also like Lilly Allen.

Hallgatsz zenét, miközben szkreppelsz? Ha igen, milyet?

Természetesen. Szeretek zenét hallgatni és ez segít nekem abban, amit csinálok. Amióta az Egyesült Királyságba költöztem, a brit zene felé nyitottam, de manapság egy Gossip nevű Arkansas-i együttes felé húz a szívem…… Szeretem Lilly Allen-t is.

4.) How long does it take you to make one scrapbook page?

Heh, it’s a difficult question, cause it always depends on whether I have a vision for what I’m doing. Usually, when I see a kit, I already know what and how many pages I’ll make with it, so then it usually takes around an hour. But everything depends on whether things at home allow me to concentrate on making layouts.

Mennyi időt vesz igénybe elkészítened egy scrapbook oldalt?

Háát ez egy bonyolult kérdés, mivel ez mindig attól függ, hogy van-e elképzelésem arról, hogy mit fogok csinálni. Általában, amikor látok egy készletet, már tudom, hogy mit és hány oldalt készítek vele, aztán általában egy órát vesz igénybe. De minden attól függ, hogy az otthoni dolgaim mennyire hagynak a scrapbook-ra koncentrálni.


5.) What three digital products you couldn't live without.

Oh, now that’s a blow. It’s a really difficult question. To be honest, this world gives us so many interesting things that I couldn’t decide. Every designer gives us a piece of herself, channelling her imagination into her products, so I don’t think I can answer this question. I do have a handful of my favourite designers, but I’m also open to new faces of the Digi World. I’m constantly on the lookout for new things that are popping up. I just can’t choose.

Mi az a digitális termék, ami nélkül nem tudnál élni?

Oh, ez nehéz dió. Ez tényleg nehéz kérdés. Hogy őszinte legyek, ez a világ annyi érdekes dolgot ad a számunkra, hogy ezt nem tudnám eldönteni. Minden dizájner ad nekünk egy darabkát magából azáltal, hogy a fantáziáját a termékei létrehozására fordítja, ezért úgy gondolom, nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Van néhány kedvenc dizájnerem, de nyitott vagyok a Digi Világ új arcaira is. Állandóan nyitott szemmel járok, hogy észrevegyem az új dolgokat, amik felbukkannak. Egyszerűen nem tudok választani.

6.) What is your favorite layout and why?

If you’re asking about my own work, heh, then I’ve got three. But my absolute favourite is called ’She’. It’s from way back when I’ve only started sharing my work with others and started to feel like this world is somewhere I belong. I took elements from several kits and was a bit afraid what will come of it. I turned out almost perfect and I’ve received a lot of positive comments. It was amazing – me, an unknown beginner suddenly gets praise from girls to whom I’ve always looked up to. Lovely feeling.

Melyik a kedvenc oldalad és miért?

Ha a saját munkáimra érted, akkor három is van. De az abszolút kedvencem a „She / Ő” című. Ez még nagyon-nagyon régről való, amikor még csak elkezdtem másokkal megosztani a munkáimat és azt kezdtem érezni, hogy ez az a világ, ahol otthon vagyok.. Vettem elemeket néhány készletből és kicsit féltem, hogy mi jön ki belőle. Majdnem tökéletes lett és sok pozitív véleményt kaptam. Fantasztikus volt – én, az ismeretlen kezdő hirtelen azoktól a csajoktól kaptam dícséretet, akikre mindig is felnéztem. Jó érzés!

dream by dreamKiss KissSheWorking Summer7.) Where do you get your inspiration?

Most often it’s music – from titles of the songs that I’m listening to in a given moment. Also, although that might come as a surprise, from TV ads. Maybe not directly, but there was a few times, that I saw an ad that had a nice theme or combination of colors and it sparked me into creating something nice. But it’s mostly music, since an inspiring ad happens once in a blue moon.

Honnan merítesz inspirációt?

Ez leggyakrabban a zene, azoknak a daloknak a címe, amit az adott pillanatban hallgatok. Ami meglepetés lehet, a TV reklámokból is. Talán nem közvetlenül, de volt néhány alkalom, amikor láttam egy kedves témájú vagy színösszeállítású reklámot és ez arra ösztönzött, hogy készítsek valami szépet. De ez leginkább a zene, amióta inspiráló reklám csak száz évben egyszer van.

8.) What is your favorite style in scrapbook?

I used to have a favourite style, but not anymore. There’s so many things going on, that it’s hard to pinpoint a certain style that appeals to me. But if you do want to know whose styles I’m particularly partial to, then I’d have to say that the first people whose work has enchanted me were Lily Design, SussieM, Martencja Design and Lotta. These girls are fantastic and I have been ’faithful’ to them from day one, because they’ve given me a chance to expand, for which I’m really grateful to them.

Melyik a kedvenc scrapbook stílusod?

Korábban volt kedvenc stílusom, de már nincs. De már annyi dolog van, hogy már nehéz pontosan megjelölni egy bizonyos stílust, ami vonz. De ha tudni akarod, hogy kinek a stílusát kedvelem leginkább, akkor azt kell mondanom, hogy Lily Design, SussieM, Martencja Design és Lotta volt az, akiknek a munkája elvarázsolt. Ezek a lányok fantasztikusak és hűséges voltam hozzájuk az első naptól kezdve, mert lehetőséget adtak nekem a kiteljesedésre, amiért igazán hálás vagyok nekik.

9.) What do you see at first time on a scrapbook page?

When I first saw a layout, I thought that someone has an amazing talent. It seemed to me like an impossible task – to arrange elements in a way that will amaze, that will serve as a perfect keepsake. I instantly thought that I would love to be able to do so, but I thought that it would be impossible with my two left hands.

Mit nézel meg először egy scrapbook oldalon?

Amikor először láttam, egy oldalt, arra gondoltam, hogy valaki nagyon tehetséges. Lehetetlen feladatnak tűnt számomra az, hogy úgy fűzzek össze elemeket, hogy az elképesztő legyen és tökéletes emlékként szolgáljon. Rögtön arra gondoltam, hogy képes akarok lenni erre, de azt hittem, ez lehetetlen az én két balkezemmel.

10.) How often do you create a new kit?

At first I wanted to release as many as possible. My kits appeared once a week and I’ve spent every waking moment to work on a new kit. But it proved impossible, and frankly pointless. We have a three year old treasure and he will always come first and work second. I’m a typical Desperate Housewife, but I’m proud of it – this way I can spend a lot of time with my boys.

So now it varies. Sometimes I have a few kits prepared in advance, and sometimes I don’t. Nonetheless, I always try to release new things regularly, so that you guys don’t forget about me .

Milyen gyakran készítesz új készletet?

Először annyit akartam készíteni, amennyit csak lehetséges. Hetente egy készletem jelent meg és minden ébren töltött pillanatot az új készlet készítésére fordítottam. De ez lehetetlennek bizonyult és őszintén szólva értelmetlennek is. Van egy három éves kincsünk és mindig ő lesz az első és a munka csak a második. Tipikusan „ Született Feleség” vagyok, de én büszke vagyok erre, így sok időt tölthetek a fiammal.

Szóval, most ez változó. Néha van néhány előre elkészített készlet, néha meg nincs. Azonban mindig igyekszem rendszeresen forgalomba hozni új dolgokat, hogy ti, srácok, ne felejtsetek el. 

11.) What is your inspiration when you are making a new kit?

It’s an impulse. I sit down in front of my computer and sometimes inspiration hits me instantly, and sometimes it takes a lot of brainstorming to come up with an idea. Sometimes I just wake up and know what I want to do, although I don’t dream about scrapping - I’m not that far gone yet .

Sometimes, I just see a flower or a combination of colors and I instantly know how to proceed and channel my ideas into a new kit. But often I will start working on a new kit and stop halfway, cause I’m already tired of it. When this happens, I will leave it for a few days and then come back to have a fresh mind set. It always helps. We all love what we’re doing, so forcing yourself to do it is pointless. Everything comes easier when you’re relaxed.

Mi inspirál, amikor egy új készleten dolgozol?

Ez az ihlet. Leülök a számítógép elé és néha azonnal elkap az ihlet, de néha sokáig kell törni az agyamat, hogy jöjjön egy jó ötlet. Néha csak felkelek és tudom, hogy mit akarok csinálni, bár nem álmodok a szkreppelésről –még nem tartok ott. 

Néha egyszerűen csak látok egy virágot vagy egy színkombinációt és azonnal tudom, hogy kezdek hozzá és hogyan alakítom át az ötleteimet egy új készletté. De gyakran elkezdek dolgozni egy új készleten és félúton abbahagyom, mert már elfáradtam tőle. Amikor ilyen történik, ott hagyom néhány napra és aztán visszajövök, hogy …… Ez mindig segít. Mi mindannyian szeretjük, amit csinálunk, ezért felesleges arra kényszeríteni magunkat, hogy csináljuk. Minden könnyebb lesz, ha kipihent vagy.

Köszönöm, Brygida!
Thanks, Brygida!

Brydka blogja

Mystique Designs

Brydka shop-ja az Oscraps.com-on

Brydka galériája a DST-n

Egy kis meglepetés: Brydka készített az olvasóink számára egy QP-t!!!
A little surprise: Brydka made a QP for our readers!Letöltés / DownloadRemélem, hogy tetszett az interjú! Szerintem most is egy igazán tehetséges dizájnert ismerhettünk meg.

Kihívás / challenge!

Látogasd meg Brydka blogjait, galériáját, töltsd le a freebie-ket, meríts inspirációt Brydka alkotásaiból és szkreppelj! Ha elkészült a nagy mű, töltsd fel a blogodra vagy a galériádba és add meg a linket a megjegyzés mezőben.
Most is érdemes részt venni a kihíváson, mivel Brydka megajándékozza az első helyezettet!

A határidő: 2009. szeptember 13.

Jó szkreppelést!
Kuznyec

26 megjegyzés:

Ányi írta...

De jó volt megint olvasni az interjút! A kihíváson pedig igyekszem részt venni :-)

Névtelen írta...

Thank you! Your blog post will be advertised on the DigiFree Digital Scrapbooking Freebie search engine today (look for timestamp: 30 Aug [LA 07:00pm, NY 09:00pm] - 31 Aug [UK 02:00am, OZ 12:00pm] ).

altalena írta...

Nagyon tetszik az interjú. Örülök, hogy megismerhettem Brydkát... tuti biztos izgalmas oldalak készülnek majd a kihívásra:)

Osli írta...

én is szeretnék oldallal jönni, megyek, körülnézek :)
jó volt az interjú, alig várom a következőt.

Névtelen írta...

Thank you so much for this Freebie. I want to let you know that I posted a link to your blog in Creative Busy Hands Scrapbook Freebies Search List, under the Page 33 post on Aug. 31, 2009. Thanks again.

Kriszta (hozak) írta...

Köszi, hogy közelebbről megismertettél minket ezzel az általam csodált dizájnerrel.A kihívás igazán szuper!

Janka írta...

Jaj, nagyon jó volt olvasni ezt az interjút, mert Brydka az egyik legújabb nagy kedvencem :) Imádom a készleteit, imádom az oldalait... És jövök is egy oldallal ;)

csuti írta...

Nagyon klassz ez az interjú, jó volt olvasni!

Ányi írta...

Én vagyok az első :-)
http://scrapbookgimp.blogspot.com/2009/09/you-are-loved.html
Üdv: ányi

Brydka írta...

Thank You so much Agnes you invite me ;) And i see amazing LO by Anyi. Wonderful lift :)

Hugs for all :)

Sztrega írta...

Olvastam az interjút, nagyon tetszett. Brydka oldalai csodaszépek. Itt a kihívásra készített oldalam: http://sztrega.blogspot.com/2009/09/brydka-rak-for-magdalena-scraplift.html

Osli írta...

Itt az én oldalam is. Köszönöm a játékot. Nagyon szép oldalak voltak a galériában, lehet mégegyet készítek, ha beleférek a határidőbe.

http://avalosagtukre.blogspot.com/2009/09/thumbelina.html

Timcsoca írta...

Benevezem én is az oldalam. Nagyon jó volt olvasni az interjút, igazán érdekes dolgokat tudtam meg Brydkáról! Én még csak most fedeztem fel a készleteit, de teljesen beléjük habarodtam!!!!:)

Az oldalam: http://timcsoca.blogspot.com/2009/08/you-are-my-heart.html

szotyi08 írta...

Van kedvetek kártyázni? Mutatom az oldalam, amit a kihívásra készítettem:
http://szotyi08.blogspot.com/2009/09/girl-in-war-blog4scrap-kihivas.html

Anikó írta...

Én is jöttem egy oldalla! Itt megtekinthető:
http://2.bp.blogspot.com/_A51D8phXVYA/SqUo4ZP5CtI/AAAAAAAAATk/zc-fDiQImt0/s1600-h/mystique_1001dreams_freebie.jpg

icka írta...

Köszi az interjút, csodásak Brydka munkái! Én is készítettem egy oldalt:
http://icka-ficka.blogspot.com/

Bodnárné Kriszta írta...

Kezdőként az első kihívás, amire félve nevezem be az oldalam. Brydka "Flower Dream" olalát próbáltam liftelni. Hát így sikerült: http://picasaweb.google.com/bvkriszta/Scrap#5379104758188047074

Eszter írta...

Elkészültem én is az oldalammal. Nagyon szép képei vannak, alig bírtam választani. Végül ez lett belőle:
http://beszteri.blogspot.com/2009/09/lilla-es-mate.html

Tinci írta...

Nagyon jó volt olvasni az interjút, köszi,hogy elhoztátok nekünk ezt a tehetséges scrappert.Az oldalai valóban nagyon inspirálóak.
A liftelt oldalam itt található:
http://tincisscrap.blogspot.com/
Köszönöm a játékot!

Janka írta...

Én is befutottam, és lehet, hogy neki is állok a következőnek ;)
http://galeria.scrapbook.hu/showimage.php?i=5884&catid=newimages

Szuper játék!

Janka írta...

Jöttem még eggyel :) Imádom csinálni, mert Brydkának annyira gyönyörű oldalai vannak!

Az All you need is love c. oldalt lifteltem:
http://galeria.scrapbook.hu/showimage.php?i=5898&c=10

eagleszem írta...

Én is elkészültem! Nagyon jó oldalai vannak, nem győztem válogatni.
Az enyém itt megtalálható: http://eagleszem.blogspot.com/2009/09/matyi-csodaorszagban.html

Linsey írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.
Linsey írta...

Brydka oldalai gyönyörűek, nem volt könnyű választani...
Végül az "In the...." című oldalát választottam, illetve lett az inspirációm. :)
Az oldalam:

http://linseyscrap.blogspot.com/2009/09/like-dream-blog4scrap-kihivasra.html

(Bocs az előzőért, elrontottam)

Osli írta...

Mivel előző oldalammal nem voltam teljesen megelégedve (bár nektek tetszett) csináltam mégegyet. :)

Itt találjátok a bejegyzésem:
http://avalosagtukre.blogspot.com/2009/09/wonderful-summer.html

nansee írta...

Beautifully done, thanks so much for sharing!